Семинары Sopeutuminen kulttuurin avulla. Октябрь-ноябрь 2015