Общение родителей и учителя. Распространенные фразы.

VIESTILAUSEITA KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ                    käännös: suomi - venäjä

Vanhempien viestejä opettajalle:        Сообщения родителей учителю:

NN on sairaana. Ei tule kouluun tänään. ** NN заболел(а). В школу сегодня не придет.

NN on ollut flunssassa. Voisiko hän olla osallistumatta liikuntaan? / Voisiko hän olla välitunnit sisällä?** У NN был грипп. Можно ему (ей) не ходить на физкультуру? / Можно ему (ей) на переменах не выходить на улицу?

NN myöhästyy vähän, koska taksi ei tullut tänään.** NN немного опоздает, так как такси сегодня не приехало.

Ehdottamasi tapaamisaika sopii minulle.** Предложенное Вами время встречи мне подходит.

Ehdottamasi tapaamisaika ei sovi minulle. Sopisiko ___ / ___  klo ____ sen sijaan?** Предложенное Вами время встречи не подходит мне. А Вам не подойдет ___ / ___  в ____ часов?

NN menee huomenna  hammaslääkäriin / lääkäriin / sosiaalitoimistoon / poliisille  klo _________  ** NN завтра идет к стоматологу / к врачу / в социальное бюро / в полицию в _________ часов.

NN:n  pitäisi huomenna / ensi maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina lähteä koulusta klo________ ** NN нужно завтра / в понедельник / во вторник / в среду / в четверг / в пятницу  уйти из школы в ________ часов.

Minä haen / isä / veli / sisko hakee NN:n koulusta klo __________ ** Я / отец / брат / сестра / заберет NN из школы в ________ часов.

NN voi lähteä yksin kotiin. ** NN может пойти домой один (одна).

NN myöhästyy huomenna vähän koulusta. ** NN завтра немного опоздает в школу.

Olemme lähdössä matkalle. Saisinko kaavakkeen loman anomista varten. ** Мы собираемся в поездку. Мне нужен бланк заявления для предоставления каникул.

Haluaisin tavata opettajan ja jutella NN:n koulunkäynnistä. Tarvitsen _______ kielen tulkin. ** Я хотел(а) бы встретиться с учителем и побеседовать об учебе NN. Мне понадобится переводчик _____________ языка.

NN kertoi, että häntä kiusataan / MM kiusaa häntä  koulussa. Voisiko opettaja selvittää asiaa? ** NN говорит, что его (ее) дразнят / ММ дразнит его (ее) в школе. Может ли учитель разобраться, в чем дело?

NN saa osallistua  ________________. ** NN может принимать участие в ________________.

NN ei saa osallistua___________________. ** NN нельзя принимать участие в  ________________.

Mihin aikaan NN:n koulupäivä huomenna / maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina  alkaa / päättyy? **  В какое время завтра / в понедельник / во вторник / в среду / в четверг / в пятницу  начнется / закончится школа у NN?
-----------------------------------------------
Opettajan viestejä vanhemmille:        Сообщения учителя родителям:

Huomenna /  maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina  koulua on klo ____________________ asti. ** Завтра / в понедельник / во вторник / в среду / в четверг / в пятницу  школа будет до ___________ часов.

Huomenna /  maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina  hiihtoa / luistelua / uimahalli. Varusteet mukaan/Koulusta saa varusteet! ** Завтра / в понедельник / во вторник / в среду / в четверг / в пятницу будем кататься на лыжах / кататься на коньках / пойдем в бассейн. Снаряжение взять с собой / Снаряжение предоставляется школой!

Haluaisin keskustella NN:n koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Milloin teille sopisi? Tilaan tulkin. ** Я хочу поговорить о вопросах, связанных с учебой NN. Какое время Вам подходит? Я закажу переводчика.

Haluan keskustella NN:n koulunkäyntiin liittyvistä asioista ________________ klo _____________. Olen tilannut tulkin. ** Я хочу поговорить о вопросах, связанных с учебой NN, _____________ в __________ часов. Я заказал(а) переводчика.

NN on ollut kovin levoton koulussa. Voisitteko puhua hänen kanssaan? ** NN очень беспокойно ведет себя в школе. Можете с ним поговорить?

NN oli tänään tosi väsynyt koulussa. Voitteko puhua hänen kanssaan? Kiitos. ** NN был сегодня в школе очень усталым. Пожалуйста, поговорите с ним.

Tällä viikolla NN:n kotitehtävät  olivat tekemättä  ____kertaa. ** На этой неделе NN ____ раз(а) не сделал домашнее задание.

Tehtävät tehdään koulussa  (päivä)________kello____. ** Задания будем делать в школе: (дата) _________ в ____ часов.

NN myöhästy / oli poissa koulusta (päivä/-t)_______________ kello. ** NN опоздал в школу / отсутствовал в школе: (дата(-ы)) ________ в ____ часов.

Voitko merkitä rastilla syyn:  sairaus___ lääkärissä ___ hammaslääkärissä ___ sosiaalityöntekijällä ___
nukkui liikaa ___ myöhästyi bussista ___  muu syy, mikä? _______________________________________ ** Отметьте крестиком причину: болезнь___
у врача___ у стоматолога ___ у социального работника ___ проспал(а) ___ опоздал(а) на автобус___ иная причина, какая?______________________


Menemme (päivä) ____________ opintoretkelle museoon / kirjastoon / metsään / _________________.  Kouluaika on lukujärjestyksen mukaan/ XXX kello __________________________** Мы пойдем (дата) ________ на учебную экскурсию в музей / в библиотеку / в лес / ___________________________. Школьный день согласно расписанию / до _________ часов.

Oppilas NN:lle on myönnetty koulukuljetus taksilla. Taksi lähettää teille tekstiviestillä ajan, jolloin taksi hakee lapsenne. Säilyttäkää tekstiviesti, siitä voitte tarkastaa ajat. Olkaa ajoissa paikalla odottamassa taksia. Varsinkin lukuvuoden alussa ja lopussa taksit saattavat olla myöhässä, odottakaa rauhassa.
** Ученику NN предоставлена доставка на такси в школу и из школы. Такси сообщит Вам по СМС время, когда приедут забрать Вашего ребенка. Сохраните СМС – в ней можно будет проверять время. Будьте вовремя на месте ожидания такси. Особенно в начале и конце учебного года такси может опаздывать, ожидайте спокойно.


 VIESTILAUSEITA KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ               käännös: suomi – englanti

Vanhempien viestejä opettajalle:     Messages from parents to teacher:

NN on sairaana. Ei tule kouluun tänään. ** NN is ill and will not be coming to school today.  

NN on ollut flunssassa. Voisiko hän olla osallistumatta liikuntaan? / Voisiko hän olla välitunnit sisällä?** NN has had flu. Could he/she please be excused from physical education classes? / Could he/she please spend recess indoors?

NN myöhästyy vähän, koska taksi ei tullut tänään.** NN will be a little late, because his/her taxi did not arrive today.

Ehdottamasi tapaamisaika sopii minulle.** The appointment suggested by you suits me.

Ehdottamasi tapaamisaika ei sovi minulle. Sopisiko ___ / ___  klo ____ sen sijaan?** The appointment time suggested by you does not suit me. Could we please meet on __/__ at ___ instead?

NN menee huomenna  hammaslääkäriin / lääkäriin / sosiaalitoimistoon / poliisille  klo _________  ** NN will be going to the dentist / doctor / social office / police tomorrow at _____

NN:n  pitäisi huomenna / ensi maanantaina / tiistaina / keskiviikkona  /torstaina / perjantaina  lähteä koulusta klo________ ** NN will have to leave school tomorrow / next Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday at ______ .  

Minä haen / isä / veli / sisko hakee NN:n koulusta klo __________ ** I / his/her father / brother / sister will be picking NN up at school at ______  

NN voi lähteä yksin kotiin. ** NN may leave for home by himself/herself.

NN myöhästyy huomenna vähän koulusta. **NN will be a little late for school tomorrow.

Olemme lähdössä matkalle. Saisinko kaavakkeen loman anomista varten. ** We will be going away. Could I please have a holiday request form for school?

Haluaisin tavata opettajan ja jutella NN:n koulunkäynnistä. Tarvitsen _______ kielen tulkin. ** I would like to meet with the teacher and discuss NN’s school attendance. I will need a _____ language interpreter.

NN kertoi, että häntä kiusataan / MM kiusaa häntä  koulussa. Voisiko opettaja selvittää asiaa? ** NN told me that he/she is being bullied / MM bullies him/her at school.  

NN saa osallistua  ________________. ** NN may participate in ________________ .

NN ei saa osallistua___________________. ** NN may not participate in ___________________ .

Mihin aikaan NN:n koulupäivä huomenna / maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina alkaa / päättyy? ** At what time will NN’s school day start / end tomorrow / on Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday ?

-----------------------------------------------
Opettajan viestejä vanhemmille: Messages from teacher to parents

Huomenna /  maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina  koulua on klo ____________________ asti. ** Tomorrow / On Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday there will be school until _____ o’clock.

Huomenna / maanantaina / tiistaina / keskiviikkona / torstaina / perjantaina hiihtoa / luistelua / uimahalli. Varusteet mukaan/Koulusta saa varusteet! ** Tomorrow / On Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday we will be skiing / skating  / going to the public swimming pool. Please provide NN with the equipment as appropriate! / The school will be providing the equipment.

Haluaisin keskustella NN:n koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Milloin teille sopisi? Tilaan tulkin. ** I would like to meet you to discuss matters related to NN’s school attendance. When would be a suitable time for you? I will order an interpreter to attend the meeting.

Haluan keskustella NN:n koulunkäyntiin liittyvistä asioista ________________ klo _____________. Olen tilannut tulkin. ** I would like to meet you to discuss matters related to NN’s school attendance on __________ at _________. I have ordered an interpreter to attend the meeting.


NN on ollut kovin levoton koulussa. Voisitteko puhua hänen kanssaan? ** NN has been very restless at school. Could you please have a talk with him / her?

NN oli tänään tosi väsynyt koulussa. Voitteko puhua hänen kanssaan? Kiitos. ** NN was really tired at school today. Could you please have a talk with him / her? Thank you.

Tällä viikolla NN:n kotitehtävät  olivat tekemättä  ____kertaa. ** This week NN had failed to do his / her homework once / twice /  ___ times.
Tehtävät tehdään koulussa  (päivä)________kello____. ** The uncompleted homework will be done at school on _____ at _____.
NN myöhästyi/ oli poissa koulusta (päivä/-t)_______________ kello. ** NN arrived late / was absent from school on (date) _____ at ______.
Voitko merkitä rastilla syyn:  sairaus___ lääkärissä ___ hammaslääkärissä ___ sosiaalityöntekijällä ___
nukkui liikaa ___ myöhästyi bussista ___  muu syy, mikä? _______________________________________ ** Could you please mark the appropriate reason with a cross: illness ___ at doctor’s ___ at dentist’s ___ at social worker’s ___ overslept ___  missed his / her bus ___ other reason, please provide? _____________________

Menemme (päivä) ____________ opintoretkelle museoon/ kirjastoon/metsään/ _________________.  Kouluaika on lukujärjestyksen mukaan/ XXX kello __________________________** On (date) _________ will take a field trip to the museum /library/forest/_______________. School hours will be according to the regular timetable / from xx to xx o’clock.

Oppilas NN:lle on myönnetty koulukuljetus taksilla. Taksi lähettää teille tekstiviestillä ajan, jolloin taksi hakee lapsenne. Säilyttäkää tekstiviesti, siitä voitte tarkastaa ajat. Olkaa ajoissa paikalla odottamassa taksia. Varsinkin lukuvuoden alussa ja lopussa taksit saattavat olla myöhässä, odottakaa rauhassa. ** Pupil NN has been granted a school transport by taxi. The taxi will send a text message confirming the pick-up time of your child. Please save the text message which will allow you to check the times. Please make sure that you arrive early to wait for the taxi. Especially at the beginning and the end of a semester, taxis may be late, please wait patiently.